Jaro přichází

V březnu se již zahrada začíná probouzet. Jarní sluníčko vytahuje květy cibulovin (sněženky, narcisy) a některých trvalek (sasanky, jaterníky). S příchodem jarního počasí startují práce na zahradě. Pro někoho radost, pro jiné pouze starost. Pokud patříte do druhé skupiny, přebereme tuto starost rádi na sebe a o Vaši zahradu se postaráme.

V okrasné zahradě již můžeme likvidovat zimní krytí růží a dalších vymrzajících rostlinných druhů. U růží provedeme řez, čímž docílíme bohatého kvetení v průběhu celé sezóny. Řez také provedeme u živého plotu a volně rostoucích keřových skupin. U volně rostoucích keřových skupin můžeme dělat úplné zmlazení nebo zdravotní popř. výchovný řez.

Ovocná zahrada v březnu vyžaduje chemickou ochranu. Broskvoně musíme ošetřit proti kadeřavosti listů. První postřik je nutné provést, jakmile tři dny za sebou stoupne teplota na 10°C. Propásneme-li toto období je náprava komplikovaná. V době před rašením ošetřujeme také třešně a višně postřikem proti rakovinnému odumírání větví. Úklidem listí z loňského roku omezíme rozvoji strupovitosti listů a plodů na jabloni. Proto věnujeme úklidu zahrady pozornost. Je také vhodná doba na vysadbu nových ovocných stromků, které ihned po výsadbě seřezáváme. Tím založíme korunku mladého stromku. U jádrovin provádíme udržovací řez. V březnu také řežeme drobné ovoce (maliník, rybízy, angrešt, atd.).

Travník začínáme přihnojovat kombinovanými hnojivy. Před hnojením je vhodné trávník provzdušnit pomocí vertikutátoru. Tímto zásahem dosáhneme krásně zeleného trávníku, protože ostré nože zajistí provzdušnění travního drnu od stařiny a dalších nečistot. Do půdy se dostane více živin, vody, slunce a vzduchu. V případě, že je trávník řídký, můžeme pomocí speciálních travních směsí trávník dosít. Na závěr je vhodné trávník pohnojit, abychom podpořili rychlou regeneraci travnaté plochy.

V jezírku se již začíná objevovat život. Ryby vyhledávájí potravu a proto začneme s přikrmováním. Seřezáváme rákos, orobince a další vodní či bahení rostliny. Zkontrolujeme také celkový stav jezírka - odkryté folie, odplavený krycí substrát, atd.

Pokojové rostliny přesazujeme. Vhodné je použít větší květináč, neporušit kořenový bal a doplnit novou zeminu. Další možností je zachovat stávající květináč, narušit kořenový bal a vyměnit zemní substrát. Poslední možností, kterou použijeme v případě velkých exemplářů, je odstranění vrchní vrstvy substrátu z květináče, bez porušení kořenů a doplnění nové zeminy. Vhodnou zeminou k přesazování jsou průmyslově vyráběné substráty, které jsou buď vytvořeny pro konkrétní skupinu pokojových rostlin a nebo univerzální substrát pro pokojové rostliny. Tyto substráty mají vhodné chemické a fyzikální vlastnosti. Bývají také velmi často doplněny o hnojivo

Probouzení zahrady

Únor probouzí zahradu ze zimního spánku. Počasí je proměnlivé, což ovlivňuje možnosti práce na zahradě.

Pokud přijdou první teplejší dny, můžeme už začít s jarním úklidem na zahradě. Zahradnické práce začínají čištěním záhonů, jejich rytím (pokud již neproběhlo na podzim), řezem ovocných dřevin a keřů.

Pokud již nehrozí silné mrazy (v teplejších polohách), provádíme řez ovocných dřevin. V této době je nejvhodnější řez jádrovin (jabloň, hrušeň), keřů drobného ovoce (rybíz, angrešt, maliník) a révy vinné (pokud nebyl řez proveden již v lednu). Peckoviny a ořešák je vhodné ošetřit řezem až v pozdější době. Jedná se o náročnější a odbornější práci na zahradě. Tímto zákrokem se ovocné dřeviny ovlivňují na několik let dopředu, proto tuto práci rádi odborně provedeme za Vás. Neváhejte nás kontaktovat. Pokud nastane teplejší období na více dní (10°C po dobu třech dnů) je vhodné broskvoně chemicky ošetřit fungicidy, abychom zabránili napadení houbou, která se nazývá kadeřavost broskvoní.

Trávníku nejvíce prospěje odstranění spadeného listí a dalších rostlinných zbytků. Popřípadě odstraníme z trávníku zbytky ledu, který vznikl ušlapáním sněhu a hůře odtává. Tím docílíme rovnoměrného trávníku. V případě tvoření podmáčených míst narušíme povrch trávníku vertikutačními hráběmi, abychom docílili co nejrychlejšího vsáknutí vody a umožnili tak přístup vzduchu. Na provzdušnění celé plochy trávníku je ještě dostatek času.

Jezírka a další vodní plochy čistíme od odumřelých částí rostlin, listí a větví. Led se pokusíme rozbít.

V teplejších oblastech, kde již nehrozí silnější mrazy, můžeme zmlazovat okrasné dřeviny a provádět silnější zpětný řez živých plotů.

Zahradní techniku musíme co nejdříve servisovat. Také je vhodná doba na opravu nářadí.

Klid na zahradě

Začátkem nového roku si od prací na zahradě odpočineme. V tomto období je vhodné plánovat založení nové zahrady. V případě zájmu neváhejte kontaktovat naši firmu, rádi Vám poradíme, vytvoříme projekt zahrady nebo zrealizujeme celou zahradu dle Vašich představ. Pokud si nebudete přát celý projekt, můžeme nabídnout konzultační činnost, kdy Vám poradíme, popřípadě doporučíme konkrétní rostliny vhodné na Vaši zahradu.

Jestliže se letos chystáme přeroubovat ovocné dřeviny, je nejvyšší čas na odběr roubů (rouby z peckovin odebíráme v listopadu a prosinci, u jádrovin je vhodný leden a únor). Odebírámé silné jednolété výhony z cílové odrůdy. Odběr provádíme z osluněné části koruny stromu, výhony musí být vyzrálé a nepoškozené. Vlky nejsou vhodné k přeroubování, hůře plodí. Rouby uskladňujeme do studeného sklepa (3-5°C), do přiměřeně vlhkého písku. Průběžně kontrolujeme jejich stav. Svazky s rouby označíme datumem odběru a jménem odrůdy.

Trávníky v tomto období nevyžadují žádnou péči. Využijeme tento čas a provedeme údržbu zahradních strojů a nářadí.

Pokojové rostliny pravidelně zaléváme sníženou dávkou a kontrolujeme vizuálně, zda nejsou napadeny škůdci či chorobami. Suchý vzduch způsobený topnou sezónou podporuje vyšší výskyt některých škůdců a chorob. Proto se snažíme uměle zvyšovat vzdušnou vlhkost. V zimním období nedoporučujeme hnojení pokojových rostlin

I v zimních měsících nezapomínejte na péči o zahradu a pokojové květiny

Tyto měsíce jsou nejvhodnější k číštění a sklízení zahrady. V tomto období vzniká na zahradě nejvíce rostlinných zbytků, proto je vhodné připravit či opravit kompost. Krom odklizení spadaného listí je chodné uklidit zahradní nábytek či okrasnou keramiku.

Stálezelené rostliny a jehličnaté dřeviny zaléváme a tím zajistíme jejich přezimování. Vhodné je zalévat také na podzim vysazené rostliny a cibuloviny. Jehličnany je vhodné chránit proti sněhové nadílce, která by u některých druhů (Juniperus, Thuja) mohla způsobit rozlomení koruny. Proto tyto rostliny před prvním sněhem svazujeme. Další možná ochrana nesvázaných rostlin je vždy po silnějším sněžení sklepávat čerstvě napadaný sníh. Tato metoda je méně praktická.

Růže ( i ostatní namrzající rostliny) nakopčíme, odstraníme odkvetlé květy a listy a celou rostlinu zakryjeme chvojím. Vrstva chvojí nesmí být moc silná aby nedocházelo k hnilobám. Stromkové růže uvolníme z opory, ohneme korunku, přichytíme ji k zemi a také zakryjeme chvojím.

Okrasné trávy zásadně neseřezáváme, ale pouze svazujeme, čímž chráníme přezimující kořeny a nedojde k vyhnívání kořenů.

Trávník naposledy sečeme a odstraňujeme spadené listí. Trávník je vhodné minimálně zatěžovat, čímž docílíme vysoké vitality a trávník krásně přezimuje.

Pokojovým rostlinám snížíme zálivku. U kaktusů a sukulentů se zálivce takřka úplně vyhneme. Pokojové rostliny hnojení v zimním období nevyžadují. Spíše se zaměříme na zvyšování vzdušné vlhkosti, jelikož začíná topná sezóna a během této doby většina pokojových rostlin trpí na nedostatečnou vzdušnou vlhkost, což má za následek vyšší napadání rostlin chorobami a škůdci.

Můžeme také využít nabídku sezonních pokojových rostlin. Vánoční hvězda (Euphorbia pulcherrima) navodí typickou vánoční atmosféru, kterou podtrhneme adventními věnci.

Podzim se blíží

V září nám příroda jasně dává najevo nástup podzimu. Na zahradách je třeba využít tohoto období k výsadbě cibulovin (např. tulipány, hyacinty), sklizni nemrazuvdorných hlíznatých rostlin (např. jiřiny, mečíky). Tyto hlízy uskladníme v tmavých, suchých a bezmrazých prostorách.

Trávník je vhodné prořezat (vertikutace), čímž odstraníme stařinu a mech. Ty brání odnožování a přístupu vzduchu ke kořenům trávníku a ten je pak řidký, nezapojený a celkově v horší kondici.

Tento zásah můžeme doplnit dosevem vhodného travního semene, popřípadě přihnojením hnojivem s vyšším obsahem fosforu a draslíku, čímž zlepšíme hustotu, ale také dojde ke zlepšení schopnosti přezimování trávníků.

Dále odstraňujeme z travnatých ploch první spadané listí, čímž zabráníme rozvoji houbových chorob.

V sečení trávníku nadále pokračujeme.

S prvními podzimními mrazíky, ke konci měsíce, rychle klesá estetická hodnota letniček v truhlících a osazovaných miskách. Tyto nevzhledné rostliny postupně nahradíme vhodnějšími rostlinami (vřesy, popřípadě netradičně působící okrasné rostliny rodu Brassica sp.), které okenní parapety zkrášlý po celý podzim. Větší nádoby na exponovaných místech osázíme chrysantémami, které podzim prosvětlí zářivými barvami.

>