O firmě

Lístky

„Vaši zahradníci“ je skupina živnostníků, které sdružuje řemeslníky a projektanty věnující se převážně zahradnické činnosti a pracím spojených se zelení.

„Vaši zahradníci“ se zaměřují na komplexní založení zahrady od poradenství a zpracování projektové dokumentace, přes samotnou realizaci zahrady včetně terénních úprav až po následnou údržbu.

Pro zájem našich zákazníků jsme tuto nabídku také rozšířili o osázování interiérových prostor pokojovými rostlinami včetně obalových nádob.

>