Automatické závlahové systémy

Automatické závlahové systémy pro zahrady, parky a sportovní plochy jsou dnes velmi rozšířené a naprosto běžné i v České republice.

Rádi Vám zpracujeme návrh závlahy a cenovou nabídku pro Vaši stavající, ale i ještě nezrealizovanou zahradu. V případě schválení projektu a rozpočtu z Vaší strany dojednáme termín realizace závlahy.

Při realizaci závlahy do stávající zahrady používáme slupovačku travního drnu, díky tomu je zahrada (zejména travnatá plocha) ihned po realizaci závlahového systému v původním stavu bez jakékoliv újmy.

Komponenty závlahového systému

Závlahový systém je tvořen uceleným souborem mnoha komponentů. Mezi základní prvky patří postřikovače různých typů a provedení, podzemní plastové trubní rozvody z polyetylénu, elektromagnetické ventily, elektrorozvody, ventilové šachty, ovládací jednotky, dešťové senzory, filtrační zařízení a celá řada dalších regulačních armatur a ostatního příslušenství.

Polyetylénové potrubí je umístěno 30-40 cm pod zemským povrchem. Výsuvné postřikovače jsou umístěny rovněž pod zemí. „Mozkem“ celého systému je libovolně programovatelná ovládací jednotka. Tato jednotka vyhodnocuje informace, které jí dodávají senzory a čidla (srážkový senzor, meteo stanice). Proto nedochází ke zbytečnému plýtvání vodou. Např. v případě vydatnějšího deště nebo silného větru, který znemožňuje rovnoměrnou zálivku trávníku, čidlo uzpůsobí zavlažování povětrnostním podmínkám. K návratu do běžného provozního režimu dojde až po určité době, kdy se dešťové srážky odpaří a vítr ustane. Díky senzorům a čidlům se závlahový systém přizpůsobí aktuálnímu počasí.

Celý systém závlahy je rozdělen do více sekcí. Tímto rozdělením můžeme dodávat vždy jen takové množství vláhy, které je zde potřebné. Tím je využita doslova každá kapka. Dělení do jednotlivých sekcí je také nutné vzhledem k vydatnosti zdroje, velikosti čerpadla a dimenzi přívodního potrubí.

Ke spouštění jednotlivých sekcí slouží elektromagnetické ventily, které jsou řízeny naprogramovanou ovládací jednotkou. Tím lze lehce nastavit množství vody, čas i délku zavlažování (nejvhodnější je časně ráno nebo večer po západu slunce).

Výhody automatického závlahového systému

 • vysoká úspora vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
 • minimální odpar vody při vhodně nastavené závlaze (ranní hodiny či pozdní večerní hodiny)
 • vhodný způsob závlahy trávníku a rostlin
 • automatická závislost intenzity závlahy na srážkách a dalších povětrnostních vlivech
 • rychlá návratnost investičních nákladů
 • vysoká úspora času ve srovnání s ručním zaléváním
 • ochrana systému před odcizením (systém je trvale pod zemí)
 • velice snadná obsluha závlahy
 • možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu
 • při odborné instalaci a údržbě systému je životnost až desítky let

Nevýhody automatického závlahového systému

 • vyšší pořizovací náklady
>